موقعیت‌های شغلی


خواهشمند است جهت ارسال درخواست استخدام، اطلاعات خود را بصورت صحیح وارد نمایید:


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/29
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
وضعیت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سوابق کاری را بنویسید. سوابق کاری را کوچک‌تر از 4000 حرف بنویسید. سوابق کاری را کوچک‌تر از 4000 حرف بنویسید.
فایل رزومه را انتخاب کنید.

آدرس محل سکونت را بنویسید. آدرس محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
تلفن ثابت را بنویسید. تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تلفن همراه را بنویسید. تلفن همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سایر توضیحات را بنویسید. سایر توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. سایر توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...